Schilders hebben nog steeds gezondheidsklachten door oplosmiddelen

25 oktober 2016

Op verzoek van de Stichting OPS hebben FNV Bouw en Zelfstandigen Bouw hun leden die met oplosmiddelen werken gevraagd naar hun gezondheidsklachten. Deze peiling heeft tot 23 reacties geleid. Hieronder staat een samenvatting van die reacties:

 

 

  • Ruim 90% heeft meer dan 10 jaar blootstelling aan oplosmiddelen en heeft dagelijks meer dan 3 uur blootstelling gehad
  • Slechts 25% van hen draagt adembescherming, allen dragen handschoenen tijdens het werk met oplosmiddelen
  • In bijna 50% van de reacties wordt melding gemaakt van gezondheidsklachten. Met name worden genoemd: concentratieproblemen (70%), vergeetachtigheid(54%) en duizelingen (46%)
  • De gezondheidsklachten komen met name voor bij schilders. Daarnaast maken een tapijtlegger en een medewerker van een asfaltcentrale melding van gezondheidsklachten.
  • De gezondheidsklachten komen voor bij jong (een schilder in de leeftijd tot 35 jaar met duizeligheidsklachten) en oud. De meeste klachten komen voor bij 56 tot 65 jarigen.
  • De stichting OPS gaat 11 respondenten adviseren zich te melden bij het solvent team voor nader onderzoek naar OPS.

Op de peiling van FNV Bouw en Zelfstandigen Bouw komen gelukkig een beperkt aantal reacties. Dat betekent waarschijnlijk dat steeds minder werknemers en zelfstandigen  gezondheidsklachten hebben door oplosmiddelen.

Anderzijds laat de peiling zien dat ondanks wetgeving nog steeds werknemers en zelfstandigen  blootstaan aan oplosmiddelen en zij nog steeds ernstige gezondheidsklachten oplopen door oplosmiddelen.

Oproep

De stichting OPS roept daarom vakbonden, werkgevers en overheid (arbeidsinspectie) op om nader te onderzoeken hoeveel werknemers en zelfstandigen – ook in andere branches dan de schildersbranche- blootstaan aan oplosmiddelen. Bovendien dringt de Stichting OPS aan op extra controles door de Arbeidinspectie naar het gebruik van oplosmiddelen.