OPS fonds is werkelijkheid!

Fonds voor OPS slachtoffer is definitief!

Vrijdag 29 maart 2019 heeft de ministerraad definitief besloten tot een eenmalige uitkering voor OPS-slachtoffers van ruim 20.000 euro. Iedereen die een officiële diagnose van een solvent-team heeft en géén uitkering van een werkgever heeft ontvangen komt hiervoor straks in aanmerking. Mensen die een lagere vergoeding hebben gehad dan het normbedrag kunnen een aanvulling tot het normbedrag krijgen.

Op dit moment wordt er aan de regeling gewerkt, het is op dit moment ook nog niet duidelijk waar men dit kan aanvragen en wanneer er uitgekeerd gaat worden. We hopen op korte termijn hier meer informatie over te kunnen geven. Leden van de stichting zullen persoonlijk bericht ontvangen.

Voorlichtingsfilm autoschadeherstel industrie

De Stichting OPS werkt nauw samen met de autoschadeherstel sector.
In 2019 zullen er diverse initiatieven volgen tussen beide partijen.

Vooruitlopend daarop is bijgaande filmitem gemaakt.

Met dank aan ons lid Jan Kokhuis.