i.v.m. Corona virus

Alle voorlichtingsbijeenkomsten

                OPS Loket

         komen te vervallen!

Wie komen er voor in aanmerking

- u bent als werknemer aan oplosmiddelen blootgesteld

- u beschikt over een diagnose van een solvent-team of van een andere specialist

- u heeft géén vergoeding van de werkgever ontvangen of een vergoeding welke lager ligt dan het normbedrag van € 21.269,=

Vanaf 7 maart organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten over de werkwijze van de regeling en het aanvragen hiervan. Wilt u bij één de bijeenkomsten aanwezig zijn, dan kunt u zich via het secretariaat aanmelden. Informatie over de bijeenkomsten vindt u op onze activiteitenpagina.