Overzicht van Stichting OPS

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van oplosmiddelen- en bestrijdingsmiddelen slachtoffers en het trachten te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers bijkomen.

Interne gedragscode Stichting OPS

De Stichting OPS staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode die binnen de Stichting OPS wordt gehanteerd.

Klachtenregeling Stichting OPS

De Stichting OPS doet haar uiterste best om leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe het lid een klacht kan indienen bij de Stichting OPS en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Nieuwsbrief

Door lid te worden van onze nieuwsbrief ontvangt u regelmatig informatie van de Stichting OPS