Doelstelling Stichting OPS

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van oplosmiddelen- en bestrijdingsmiddelen slachtoffers en het trachten te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers bijkomen.

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 • het verkrijgen van erkenning als beroepsziekte
 • geven van voorlichting en advies aan patiënten en hun gezinsleden, (overheids)instanties, artsen en medische specialisten en aan belangenverenigingen die zich bezig houden met de organisch psycho syndroom problematiek
 • begeleiden van de OPS-slachtoffers en het bevorderen dat zij de juiste medische- en therapeutische behandeling krijgen
 • organiseren van landelijke- en regionale bijeenkomsten, alsmede het onderhouden van internationale contacten
 • er naar te streven dat zoveel mogelijk oplosmiddelvrije of oplosmiddelarme produkten worden gebruikt casu quo door een verbod op de oplosmiddelen/bestrijdingsmiddelen te bewerkstelligen
 • bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het meewerken aan nabehandeling en nazorg
 • meewerken aan het tot stand komen van een slachtofferfonds

 

De stichting doet dit door o.a. de volgende stappen te ondernemen:

Voor patiënten en partners

 • organiseren van landelijke themadagen
 • het organiseren van regiodagen
 • gespreksgroepen
 • individueel lotgenotencontact

Voor hulpverleners

 • deelname aan beurzen
 • meewerken aan publiciteit (radio, t.v., publikaties etc.)
 • meedoen aan cursussen inzake hulpverlening etc

Preventie

 • directe contacten met o.a. diverse vakbonden
 • aan scholen en opleidingsinsituten directe voorlichting geven d.m.v. lezingen, verspreiden van informatiemateriaal e.d.
 • druk uitoefenen op de politiek, nauwe contacten onderhouden met diverse politieke partijen e.d.
 • lezingen geven aan artsen in opleiding