OPS- Loket

10 januari 2020

Het is zover! Vanaf 1 maart wordt de regeling voor een eenmalige uitkering voor OPS slachtoffers van kracht. Wie komen ervoor in aanmerking?

- u bent als werknemer aan oplosmiddelen blootgesteld

- u beschikt over een diagnose van een solvent-team of van een andere specialist

- u heeft géén vergoeding van de werkgever ontvangen of een vergoeding welke lager ligt dan het normbedrag van € 21.269,=

Vanaf 7 maart organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten over de werkwijze van de regeling en het aanvragen hiervan. Wilt u bij één de bijeenkomsten aanwezig zijn, dan kunt u zich via het secretariaat aanmelden. Informatie over de bijeenkomsten vindt u op onze activiteitenpagina.

Ook zal op korte termijn een link worden gelegd naar het OPS-loket waar de regeling aangevraagd kan worden en overige informatie ter vinden zal zijn