Voorzieningsfonds OPS

Op dit moment zijn we in afwachting van het antwoord van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer P. de Krom.

Uitkomsten onderzoek naar de wet Deelgeschillen geeft aan dat dit geen oplossing is voor de financiële nood van OPS slachtoffers.

  1. Onderzoek UVA, financiële positie OPS slachtoffers
  2. Afwijzingen door werkgeversorganisaties
  3. Brief vaste kamercommissie
  4. Verzoek minister Kamp
  5. Wet deelgeschillen

 

De ontwikkelde opzet voor een Voorzieningsfonds

Aanleiding

Ondersteuning bieden aan OPS slachtoffers die vroeger in sectoren werkten met oplosmiddelen en die onwetend waren van de risico’s. Tegenwoordig is er veel bereikt met betere arbeidsomstandigheden, persoonlijke preventie , gebruik van vervangende stoffen. Daar profiteren de huidige werknemers van maar voor de vroegere werkers komt dat te laat. Zij (en hun privé omgeving) moeten de rest van hun leven de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de OPS aandoening dragen. Het gaat hier om een groep van maximaal 460 personen, geregistreerd door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten te Amsterdam. 

Doel

Financiële middelen bijeenbrengen in een fonds door partijen uit de sectoren bouw, grafisch, industrie. Het bijeengebrachte bedrag toedelen aan OPS patiënten, die een officiële diagnose verkregen hebben van een van de solvent-teams. Het geld dient als een onverschuldigde- bijdrage in de kosten voor het aangepaste bestaan dat OPS slachtoffers hun verdere leven moeten leiden. Tevens is de bedoeling hiervan om de OPS slachtoffers te helpen om de zware periode van ontstaan en accepteren van de opgelopen aandoening af te sluiten. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld als schuldverklaring of erkennen van aansprakelijkheid.

Dringende oproep aan sociale partners

De Stichting OPS doet dan ook een dringende oproep hiervoor aan de sociale partners in de drie sectoren waar met oplosmiddelen wordt gewerkt: de bouw (schilders, meubilering en afwerking), de industrie (spuiters, reiniging en chemisch) en de grafische branche (drukkers en verdere afwerking). Een dringende oproep, omdat de sectoren een zorgplicht zouden moeten voelen naar het verleden. Een dringende oproep, omdat men zich moet willen bekommeren om oud-collega's. Zij die zich hard hebben gemaakt om het werk schoner en veiliger te maken, maar nu zelf in de kou staan. Een oproep dus om samen een positieve draai te geven aan het verleden.

Vorm van het fonds

De Stichting OPS wil de organisatie van het fonds op zich nemen, in samenwerking met sociale fondsen uit de sectoren. Het Voorzieningenfonds moet een bestaan krijgen voor bepaalde tijd. Het zal eenmalige uitbetalingen doen aan OPS slachtoffers, die vervolgens finale kwijting dienen te verlenen d.w.z. afzien van juridische procedures in de toekomst.

Vulling van het fonds

Het voorstel aan de sectoren is om per OPS slachtoffer een bedrag van zo'n € 47.000,- af te dragen. Dit bedrag komt overeen met het gemiddelde van schikkingen bij juridische OPS procedures (onderzoek door Universiteit van Amsterdam) Grofweg is de verdeling van 460 OPS slachtoffers voor de 3 sectoren: Bouw 45%, Industrie 30%, en Grafisch 25%. Het voornemen is verder om gezamenlijk een beroep te doen op de grondstoffenindustrie en de verzekeringsbranche om hen te bewegen, als ketenpartij, ook een financieel aandeel in dit fonds te leveren.