OPS-Loket

Het zijn drukke en spannende tijden rondom de regeling voor de eenmalige compensatie van OPS-slachtoffers. Bijna alles is rond, personeel voor de uitvoering is/wordt aangenomen, de website en het registratieformulier zijn bijna klaar om on-line gezet te worden én het geld ligt gereed.

Echter, helaas heeft de Autoriteit Persoonsgegevens haar advies nog niet gegeven. Er was toegezegd dat dit rond 1 december zou komen, echter door grote achterstanden bij dit nieuw overheids-instituut, is de goedkeuring er nog niet. En we kunnen helaas niet zonder de goedkeuring.

Daarnaast wordt er nog gewerkt aan de situatie rondom de toeslagen. We willen voorkomen dat mensen financiële schade ondervinden bij deze toeslagen als men de compensatie ontvangt. De regeling zoals die geldt voor mesothelioom (asbest) slachtoffers zou de oplossing zijn, echter het ministerie van Financiën wil hier niet aan meewerken omdat die regeling via de belastingdienst loopt. Daar zijn al meer dan genoeg problemen. Nu onderzoekt men in overleg met ons twee alternatieven om toch dit probleem te omzeilen. Daarna moet de staatssecretaris haar goedkeuring hieraan geven.

Al met al betekent het dat de geplande startdatum van 1 januari a.s. NIET wordt gehaald. We mikken nu op 1 februari of 1 maart. Eén van beide data moet lukken. Zodra de datum bekend is ontvangen al onze leden een brief en wordt het kenbaar gemaakt op de website. Tevens worden er dan zes bijeenkomsten gehouden verspreid over het land waar tekst en uitleg over de regeling en het aanvragen daarvan wordt gegeven. Natuurlijk zijn wij daarbuiten om ook gewoon beschikbaar voor (telefonische of persoonlijke) ondersteuning.

We begrijpen dat dit enigszins een teleurstelling betekent nu u na zo lang wachten toch nog ietsje langer moet wachten. Maar dit uitstel is pertinent geen afstel, daar kunnen we u over geruststellen.

 

Voorzieningsfonds OPS

Op 29 maart 2019 heeft de ministerraad defintief besloten dat er een compensatieregeling komt voor OPS slachtoffers. De Stichting OPS zal in samenwerking met de overheid en anderen zo spoedig mogelijk alle voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, gaan vastleggen. Leden van de Stichting OPS krijgen persoonlijk bericht als een en ander  zo ver is dat alle voorwaarden duidelijk zijn en er een aanvraag kan worden ingediend.
Voor de kamerbrief klik hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------