Vergoedingen donatie

In kader van letselschadezaak

Nieuwe jurisprudentie beschikbaar

De Rechtbank in Den Bosch heeft op 11 oktober 2006 het oordeel geveld dat de donatie aan (voorheen) Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten (nu WSN) vergoed moet worden, aangezien het kosten betreffen die rechtstreeks in verband staan met het ongeval. Citaat uitspraak: “Eiser heeft de jaarlijkse contributie gevorderd vanaf 1998 tot en met 2005 en voor de toekomst een gekapitaliseerd bedrag. De rechtbank acht het causaal verband tussen deze kosten en het ongeval aanwezig: eiser zou zich immers niet bij deze stichting hebben aangesloten indien hem het ongeval niet was overkomen. De contributie is naar het oordeel van de rechtbank ook in redelijkheid toe te rekenen aan het ongeval en is dan ook toewijsbaar.”

De kans is aanwezig dat een dergelijke vergoeding voor de donatie aan de Stichting OPS in uw eigen geval ook toewijsbaar is. Wij raden u dan ook aan dit na te gaan bij uw belangenbehartiger.

 

Via zorgverzekeraar

Meerdere zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging geheel of gedeeltelijk. Vraag daarom altijd bij uw zorgverzekeraar na of u hier ook recht op heeft. Indien de verzekeraar om een bewijs van lidmaatschap vraagt, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Stichting OPS: 0519-589785

Kijkt u maar eens op www.npcf.nl en tik in de zoekfunctie (rechts bovenin) de woorden 'vergoeding lidmaatschap' in. De site haalt dan de info voor u omhoog welke zorgverzekeraars het lidmaatschap vergoeden. Dan nummer 1 "vergoeding" aanklikken en het overzicht verschijnt. 
Ook voor 2014 hebben de CG-Raad en NPCF  een overzicht gemaakt van zorgverzekeraars die de contributie voor een patiëntenvereniging geheel of gedeeltelijk vergoeden.